بیمارستان آذربایجان ارومیه

16 دی 1397

2

این بیمارستان در سال ۱۳۷۲ به منظور تامین نیازهای درمانی تخصصی با همکاری مجربترین کادر پزشکی و پیشرفته ترین وسایل ، کار خود را شروع کرد. مرکزی که علاوه بر امکانات سطح اول و علاوه بر تخصص جراحی – داخلی – زنان و زایمان و بیهوشی دارای متخصصین رشته های دیگر از جمله مغز و اعصاب و عفونی و پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و دیالیز و قلب و اسکن و مرکز لیزر و دندانپزشکی و غیره … است . بیمارستان آذربایجان با مساحت ۸۳۳۳ متر مربع دارای یازده بخش ( که عبارتند از جراحی عمومی با ۴۶ تخت فعال icu با ۱۱ تخت فعال – داخلی با ۳۸ تخت فعال – ccu با ۹ تخت فعال – post ccu با ۴ تخت فعال – جراحی زنان با ۴۸ تخت فعال – کودکان با ۵ تخت فعال – زایمان با ۷ تخت فعال – اتاق عمل با ۸ تخت فعال – اورژانس با ۱۳ تخت فعال – دیالیز با ۳ تخت فعال ) فعالیت دارد. از جنبه پاراکلینیک نیز دارای آزمایشگاه بالینی – رادیولوژی – آسیب شناسی – اولتراسونوگرافی – سی تی اسکن – آندوسکوپی – برونکوسکوپی – اسپیرومتری – لیزر – سنگ شکن – NCU – EMCS – Ees – TCD- اکو – تست ورزش است.

تعداد تخت

159

بخش های بستری بیمارستان آذربایجان ارومیه

CCU - ICU جنرال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - post ccu و قلب - - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - داخلی اعصاب ( نورولوژی) - چشم - ENT(گوش و حلق و بینی) - ارولوِژی - ارتوپدی - عفونی - فوق تخصصی - جراحی فک وصورت - فوق تخصصی داخلی کلیه ( نفرولوژی) - جراحی مغز واعصاب - بخش نوزادان - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصص - جراحی زانو - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - فوق تخصصی - جراحی توراکس - فوق تخصصی قرنیه - انکولوزی(رادیوتراپی) - مسمومیت - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان آذربایجان ارومیه

درمانگاه اورژانس - درمانگاه ENT - - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ترمیمی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آذربایجان ارومیه

اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سنگ شکن برون اندامی - سونوگرافی - تست ورزش - آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه پاتولوژی - سی تی اسکن - داروخانه - الکتروکاردیوگرافی - دیالیز - کولونوسکوپی

  • آدرس آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه
  • تلفن 04431944444