درمان بیش از ۹۳ هزار بیمار کرونایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی

13 بهمن 1399

تدوین و اجرای نظام سطح بندی مراکز در سه محور اساسی سطح بندی خدمات بستری، سطح بندی مراکز درمانی سرپایی و سطح بندی تجهیزات پزشکی پیشرفته به منظور برقراری عدالت در دسترسی بیمه شدگان به خدمات مورد نیاز یکی از مهمترین اقدامات معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، همه ساله سازمان تامین اجتماعی مهمترین اقدامات در حوزه های مختلف را به اطلاع بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان گرامی می رساند. در این گزارش به مهمترین عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری پرداخته شده است.


توسعه فن آوری اطلاعات در راستای تسهیل و روان سازی فعالیت های مرتبط با ذینفعان  نظیر برنامه نسخه الکترونیک، تدوین ضابطه مدیریت تعارض منافع در بخش درمان و ارسال به مبادی ذی ربط به منظور اخذ تایید، مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را می توان از مهمترین این اقدامات برشمرد.


همچنین، در شش ماهه سال جاری تعداد ۳۷۸ مرکز درمانی ملکی شامل ۷۰ بیمارستان، ۵ مرکز جراحی محدود، ۵ مرکز دندانپزشکی مستقل، ۸۳ پلی کلینیک تخصصی، ۱۲۱ درمانگاه تخصصی ، یک مرکز طب سالمندان و ۹۰ درمانگاه عمومی به جمعیت بیمه شده سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی ارائه کرده است.


بر این اساس، بیش از ۴۳ میلیون مراجعه سرپایی به مراکز درمانی ملکی در شش ماهه اول سال جاری انجام شده است که بیش از ۲۳ میلیون از این مراجعات، دریافت خدمت ویزیت از پزشکان عمومی، دندانپزشک، متخصص و فوق تخصص بوده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰۲ هزار نفر در شش ماهه اول سال جاری در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود سازمان تامین اجتماعی بستری و خدمت دریافت کرده اند و بیش از ۱۷۴ هزار مورد جراحی در مراکز بستری در شش ماهه اول سال جاری انجام شده است.


بیش از ۵۵ هزار زایمان در شش ماهه اول سال جاری در ۶۱ بیمارستان ملکی انجام پذیرفته است که ۴۳ درصد آنها به روش سزارین انجام پذیرفته است.


پذیرش و ارائه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری به بیش از ۹۳ هزار بیمار بستری مبتلا به بیماری ویروس کرونا از بهمن سال ۱۳۹۸ تاکنون در مراکز بستری مراکز درمانی ملکی را می توان از مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در سالجاری برشمرد.


ساماندهی و عدالت در پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد دانشگاهی و غیر دانشگاهی، نیازسنجی، احصاء عناوین و تدوین شرح خدمات و انتظارات اولویت‌های پژوهشی معاونت درمان و اجرای فعالیت های پژوهشی در حوزه معاونت درمان شامل  اجرای طرح های پژوهشی منتخب، مشارکت فعال در جلسات کمیته پژوهشی و مدیریت دانش سازمان، ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران درحوزه سلامت و شناسایی رویه‌ها، فرآیندهای نیازمند بهبود حوزه درمان و مشارکت در اجرای برنامه‌های بهبود از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای خدمتگزاری به بیمه شدگان است.


از دیگر اقدامات مهم معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در سال جاری می توان به ارزیابی زیرساخت راه اندازی واحد بازتوانی قلبی در بیمارستان های منتخب سازمان، اجرای پایلوت موفق برنامه نرم افزار بانک خون و پیگیری جهت پیاده سازی آن در بخش بانک خون واحدهای آزمایشگاهی تمامی مراکز بیمارستانی ملکی، بررسی وضعیت فعالیت مراکز درمانگاهی از نظر شیفت و ساعت فعالیت، بازخوانی سالیانه تجهیزات پزشکی سرمایه ای و صدور مجوزهای خرید مربوطه، نیازسنجی و صدور مجوز خرید تجهیزات پزشکی در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و راهبری و اجرای برنامه های عملیاتی نظیر تامین تجهیزات پزشکیHigh Tech ، تجهیزات پزشکی تصویربرداری )ارتقاء آنالوگ به دیجیتال(و تامین آمبولانس های مراکز درمانی تابعه، ادامه استاندارد سازی بخش های اورژانس، LDR  و CSSD بیمارستانهای منتخب ، پیشگیری از حریق و... اشاره کرد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، راه اندازی دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس در بیمارستان های خاتم الانبیا (ص)گنبد و بیمارستان زاهدان در راستای به روزآوری تجهیزات و امکانات تشخیصی درمانی، توسعه سامانه کمیسیون ها و شوراهای پزشکی و پزشکان معتمد، راه اندازی بایگانی الکترونیک متمرکز مدارک پزشکی، آرا و اسناد مرتبط با کمیسیونهای پزشکی ، طراحی الگوی مراقبت و ارزیابی سلامت سالمندان و تشکیل پرونده سلامت سالمندان و اجرای آزمایشی آن در ۳ مرکز درمانی شهر تهران با رویکرد اجرای ویزیت جامع سالمندی و پایش مستمر سطح سلامت سالمندان تحت پوشش و برنامه ریزی جهت راه اندازی کلینیک های فشارخون و دیابت در مراکز ملکی از دیگر اقدامات مهم سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان است.

درباره ما

logo  سایت نسیم رحمت با هدف معرفی بیمارستانها، مراکز درمانی، کلینیک ها، بهداری ها و مراکز علوم پزشکی کشور، متعلق به پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور تشکیل گردیده است.